Konuşmacılar – AYBUDHF

Konuşmacı Takvimi

8 Ekim - Sabah Oturumu

10:4512:0013:00

8 Ekim - Öğleden Sonra Oturumu

14:0015:3016:45
17:45

9 Ekim - Sabah Oturumu

10:0011:3012:30

9 Ekim - Öğleden Sonra Oturumu

13:3015:0016:15

Konuşmacılar Hakkında

1968 Yılında Trabzon’da doğan Mehmet Ali Kılıçarslan; 1990 Yılında Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1997 Yılında “Farklı Tekniklerle Hazırlanmış Porselen Laminate Veneer Kronların ve Yapıştırma Sistemlerinin Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi” konulu doktora tezi ile Protetik Diş Tedavisi alanında Diş Hekimliği Bilim Doktoru unvanını almıştır. Uzunca bir süre T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde diş hekimi olarak çalışmış, 2006 Yılında doçent olmuş; kuruluş aşamasında bir süre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dekan yardımcılığı ve sonrasında da sekiz yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dekan yardımcılığı ve başhekimlik görevlerini yürütmüştür. 2013 Yılında profesör olan Kılıçarslan, hâlen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Kendisinin mesleki alanda ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda sözlü ve poster tebliği, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerde basılmış pek çok yayını, Sağlık Bakanlığı onaylı iki adet “Sabit Protez Ders Kitabı”, “İmplant Destekli Overdenture”, “Güncel Sabit Protezler” ve “Phillips Diş Hekimliği malzeme Bilimi” adlarında üç adet çeviri kitabı ile 2013 yılında TÜBA ödülü alan “Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yöntemi” isimli telif kitap eseri ve bazı kitaplarda da bölüm yazarlıkları mevcuttur. Ankara Üniversitesi’nin SHMYO ve MEDİTAM gibi birimlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Dişhekimleri Birliği Akademi Yönetim Kurulu Üyesi, Adli Bilimciler Derneği Adli Dişhekimliği Komisyon Başkanı ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesidir. TDB Ankara Dişhekimleri Odası, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği üyesi ve European Prosthodontic Association council üyesi de olan Kılıçarslan; evli ve bir çocuk babasıdır.

ODTÜ Matematik Bölümü’nde lisans ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak, Yüksek Bilgisayar Mühendisi derecesini aldı. Daha sonra, aynı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye’de çeşitli özel sektör ve devlet kurumlarında yazılım mühendisi ve grup yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, 1998-2002 yılları arasında A.B.D. Indiana Üniversitesi Digital Library Program biriminde yazılım mühendisi olarak çalıştı. 2003 yılından beri Atılım Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. İş Zekâsı ve Veri Ambarı Sistemleri, Veritabanı Sistemleri, Scratch ile Programlamayı Öğreniyorum, C Dersi: Programlamaya Giriş gibi birçok Türkçe ders kitabı yayınlamış olan Çağıltay, öğretim teknolojileri ve tıp bilişimi alanlarında araştırmalar yapmakta ve projeler yürütmektedir. Çağıltay ayrıca 1971 yılından beri faaliyet göstermekte olan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevini 2 dönem sürdürmüştür.

Çocuk Diş Hekimi Ahmet Coşkun 1990 yılında doğdu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni onur derecesi ile bitirdi. Gazi Üniversitesi Pedodonti Ana Bilim Dalı’ndaki doktora programını 2018 yılında başarılı bir tez sunumuyla tamamladı. Ankara Özel Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 2013-2019 yılları arasında çalıştı. 2019 yılından itibaren İstanbul’da Nişantaşında EA Junior’da çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı birçok bilimsel kongrelere katılan Ahmet Coşkun aynı zamanda bilimsel yayınlara imza attı. Çocuk hasta ile iletişim üzerine yazdığı tez çalışması ile bu alanla yakından ilgilenen Ahmet Coşkun özellikle koopere olmayan çocuk hastalarda genel anestezi altında diş tedavilerinin yapılması konusunda tecrübe kazanmıştır. İleri seviye İngilizce ve orta seviye Almancaya sahiptir. “Mira’nın Diş Doktoru Macerası” adıyla 2021 yılında yayımlanmış bir çocuk kitabı bulunmaktadır. Çocukla olan her iletişimi yeni bir hikâye olarak gören Ahmet Coşkun yeri geldiğinde onların oyun abisi oluyor. Sosyal medya ve iletişim becerileri ile başka alanlarda da aktif olarak projeler yönetiyor. Hobileri arasında spor yapmak, koşu, fotoğrafçılık ve rüzgâr sörfü bulunuyor.

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. (1995-2000) SelçukÜniversitesiDiş HekimliğiFakültesi’nden mezun oldu; aynı fakültede (2001-2007) protetik diş tedavisi alanında doktorasını tamamladı. (2007-2008) Edremit Asker Hastanesi’nde protez uzmanı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezindeki çalışmalarının ardından, 2012 yılında Kocaeli ÜniversitesiDiş HekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.’na yardımcı doçent olarak atandı. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör ünvanını aldı. Yurt içi ve yurt dışındayüzünüzerinde basılı yayını, sözlü sunumu ve bildirisi bulunmaktadır. EPA (EuropeanProsthodonticAssociation), International Associationfor Dental Research (IADR) ve TPİD (TürkProstodonti ve İmplantolojiDerneği) üyesidir. İstanbul Okan ÜniversitesiDiş HekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik yaşamının önemli bir bölümünü Hacettepe Üniversitesi’nde geçirmiş olan Dr. Zafer Çehreli, halen aynı üniversitede öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası bilimsel yayını ve atfı, Tıp ve Diş Hekimliği ders kitaplarında bölüm editörlüğü ve yazarlığı ve birçok ulusal ve uluslararası araştırma ödülü bulunan Dr.Çehreli; Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği Direktörlüğünü ve Eğitim Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi(AAPD), Uluslararası Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (IAPD) ve Uluslararası Diş Hekimliği Araştırmaları Derneği ([ADR)’nin aktif üyesi olan Zafer Çehreli, AAPD Pulpa Tedavi Rehberleri ve ADT Tedavi Rehberleri Çalışma grubu üyesidir. Adezyon ve Restoratif Biomalzemeler, Pediatrik endodonti, dental travmatoloji ve pediatrik estetik diş hekimliği, Dr.Çehreli’nin odaklandığı klinik ve araştırma konuları arasında yer almakta olup, bu konularda 50’yi aşkın uluslararası ve150’yi aşkın ulusal davetli konferans ve çok sayıda kurs vermiştir.

Esra Ergin Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu (2004) ve aynı üniversitenin Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Doktora tezi ve lazer eğitimi için 2007 yılında Aachen Dental Laser Center (AALZ)/Almanya’da bulundu. Doktora derecesini “Er.YAG Lazerin Farklı Atım Süreleri ile Uygulanmasının Etch&Rinse Adeziv Sistemi ile Kullanılan Bir Kompozitin Mine ve Dentine Mikro Gerilim Bağlanma Dayanıklılığı Üzerine Etkisi” başlıklı teziyle aldı. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda 1012 yılında Yardımcı Doçent, 2014’te Doçent ve 2019 yılında Profesöroldu. Halen, aynı bölümde öğretim üyesi ve H.Ü. Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Restoratif Diş Hekimliği Derneği’nin aktif üyesi ve Türk Diş Hekimliğinde Lazer Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. Hakemli dergilerde basılmış 80’den fazla makalesi ve çok sayıda kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Klinik ve araştırma ilgi alanları lazer destekli diş hekimliği uygulamaları, estetik diş hekimliği, dental materyallerin klinik performansı, toplum ağız diş sağlığı ve minimal girişimsel diş hekimliğidir.

Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde çalışmaktadır. Amerikan Ortodontistler Derneği, Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual Ortodonti Birliği’nin aktif bir üyesidir. Prof. Özsoy, AngleOrthodontist ve Journal of World Federation of Orthodontics dergilerinde yayın kurulu üyesidir ve bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik yapmaktadır. Dr Özsoy, Sandra Tai’nin Şeffaf Plak Tekniği adlı kitabının Türkçe çeviri editörlerinden biridir. Aynı zamanda AlignTechnology EMEA bölgesi bilimsel danışma kurulu üyesidir. Akademik ilgi alanları arasında ortodontide dijital teknolojiler ve dijital indirekbonding, iskeletsel ankraj, lingual ortodonti, ortodontik ağrı ve şeffaf plaklar yer almaktadır.

Dr. Nagaş lisans ve Endodonti Uzmanlık eğitimini 2004 yılından beri Endodonti eğitimi verdiği, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çok sayıda uluslararası bilimsel çalışması olan Dr. Nagaş, pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği, Uluslararası Diş Hekimliği Araştırmaları Derneği ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin üyesidir. Türk Endodonti Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olan Dr. Nagaş, 2007 yılından bu yana Finlandiya Turku Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak ortak araştırma projeleri yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, İmmünoloji programında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Dr. Nagaş’ın akademik ilgi alanları arasında; kök kanal preparasyon ve irrigasyon teknikleri, tekrarlayan endodontik tedaviler, post-endodontik restorasyonlar, endodontik immünoloji, vital pulpa ve periradiküler rejenerasyon tedavileri bulunmaktadır.

KONU:Bir Ortodontistin Düş Yolculuğu CV:Bir Düş Yolculuğunun İstasyonları Dr. Yalçın Ergir – Ortodonti Uzmanı ya da düş hekimi Yalçın Ergir – sekiz kitabın yazarı TED Ankara Koleji mezuniyeti, ardından Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi yılları ve yüksek lisans sonrası aynı üniversitede tamamlanan Ortodonti ihtisası. “ApróÖrömök” ismiyle Macarca’ya da çevrilen “HÜLASA” ile 8 kitabın yazarlığı. Veteran Tenis Milli Takımı oyunculuğu ve Türk Diş hekimleri Birliği, Türkiye Diş Hekimleri Tenis Şampiyonluğu. Uluslararası Sıcak Hava Balon Şampiyonaları’na, Türkiye’nin yer ekibinde katılışı. Dünya’nın damında, Everest Ana Kampı’na yolculuk ve Kral’a karşı çıkan isyanda hangi ülkeye gittiğini bilmediği bir uçakla Nepal’den kaçışı. Senarist, şarkı sözü yazarı / besteci & oyunculuk: “Devlet Opera ve Balesi” Operet Sahnesi’nde, Belçika’daki Bozar Güzel Sanatlar Sarayı’nda ve başka sahnelerde sergilenen; Soprano Leyla Çolakoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri müzikli sunumları. Özellikle gömülü dişlerin sürdürülmesi alanında, çok sayıda Ortodonti yayını. Bisikleti Rüzgar ile 9 Avrupa ülkesini turlayışı. Sonsuza dek öğrenci kalarak; daha yolun ya da ÖZGELECEK’in en başı.

1985 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doktora ve Uzmanlık eğitimini bitirdi. 2013 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2018 yılında klinik tecrübe sağlamak amacı ile BruggeSint-Jan Hospital Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi biriminde gözlemci olarak bulunmuştur. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

1967 yılında Tavşanlı’da doğdu. İlköğrenimini Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Namık Kemal Ortaokulu’nda, lise eğitimini Ankara Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1983-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. Doktora eğitimine 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda başlamıştır. 1995 yılında “Peri-implant Doku Sağlığının Değerlendirilmesinde Aralık Sıvısı Aspartat Aminotransferaz ve Alkalin Fosfataz Enzim Aktivitelerinin Önemi” konulu doktora tezini tamamlamıştır. ” 2014 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. EuropeanSociety of Periodontology ve TurkishSociety of Periodontology üyesidir.